Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów IV

W dniu 16.05.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
 • Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
 • Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.
 • Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:
  • wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach,
  • wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach.
 • Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:
  • z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie (180 uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice)
  • z pszczelarzem z Pasieki "Złota Kuszka" (20 os. z SOSW w Wierzchosławicach)
  • z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (70 uczn. ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, SOSW w Wierzchosławicach).

Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

 • Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Nakrętka” - akcja zbierania nakrętek realizowana w partnerstwie z Fundacją "Most Pokoleń"
 • Akcja „Włącz Eko Działania" realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Konkurs fotograficzny "Barwy Powiatu Tarnowskiego"
 • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 • Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” – prace wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,
Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
Gminą Rzepiennik Strzyżewski

 • Firmą Your Partner Sp. z o.o. ul.
 • Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 • Fundacją " Most Pokoleń”

Realizacja projektu zaplanowana jest od 16.05.2022 r. do 14.10.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV”   rozpocznie się od dnia 1 września 2022 r.

Regulamin uczestnictwa 

(z dnia 1 września 2022 r.)

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 16.05.2022 r. do 14.10.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jednym z działań w ramach :Kampanii informacyjno – promocyjnej Bądź EKO” w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach są konkursy:

 • Konkurs fotograficzny "Barwy Powiatu Tarnowskiego" 
 • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej 
 • Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” – prace wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych 

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody. W konkursach przewidziane są nagrody o charakterze edukacyjnym/ ekologicznym. Nagrodzone zostaną: I, II i III miejsce oraz jury przyzna po 2 wyróżnienia w ramach każdego konkursu.