Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Pakiet Edukacyjny II- Grant I

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie na realizację Grantu 1 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach  (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół
w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Niezbędne urządzenia cyfrowe i narzędzia zostały zakupione  w celu umożliwienia lub ułatwienia nauki zdalnej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w tym sprzęt TIK.

Zainstalowany sprzęt w ww. przypadku zostanie wykorzystany do prowadzenia nauki zdalnej. Uczniowie będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie chęci skorzystania z komputerów, które będą zainstalowane
w pracowni.