Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Oddziały Przygotowania Wojskowego

 


Liceum ogólnokształcące
Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego

Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego prowadzona jest od 2022r. na mocy porozumienia zawartego z 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej w Krakowie.


Korzyści dla uczniów płynące z podjęcia nauki w OPW:
 • bezpłatne pełne umundurowanie,
 • system szkolenia przygotowujący do pełnienia służby mundurowej,
 • dodatkowe punkty do Akademii Wojskowych oraz WOT,
 • skrócona służba przygotowawcza do służby wojskowej,
 • możliwość rozpoczęcia studiów na preferencyjnych warunkach,
 • bezpłatny obóz szkoleniowy współfinansowany przez MON.

Przedmioty rozszerzone:
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Geografia.
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki
 

Uczniowie OPW w wyniku realizacji programu szkolenia poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne, wyjazdowe oraz obóz posiądą wiedzę z zakresu:
 • podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej,
 • wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego,
 • podstaw wychowania wojskowego,
 • podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki,
 • szkolenia strzeleckiego,
 • rozpoznania wojskowego,
 • szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących przez wszystkie lata edukacji uczniowie uczestniczą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

W czasie zajęć uczniowie mają szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego, uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, realizowanych metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania oraz zajęciach praktycznych realizowanych metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w uroczystościach wojskowych i patriotycznych na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Minimalna liczba godzin szkolenia to 230, w tym 53 godz. szkolenia teoretycznego i 177 godz. szkolenia praktycznego.

Zajęcia realizowane w ramach szkolenia odbywają się na terenie szkoły, jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod
i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

W klasie IV uczniowie biorą udział w obozie szkoleniowym, który odbywa się na terenie obiektów wojskowych, w szczególności w rejonach poligonów wojskowych
i ośrodkach szkolenia lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

Zarówno szkolenie wojskowe, jak i udział w obozie są bezpłatne. Uczniowie na czas edukacji zobowiązani są do noszenia mundurów, zwłaszcza w czasie zajęć z przysposobienia wojskowego. Stanowią one wizytówkę klasy, podnoszą jej morale
i przyswajają wizerunek żołnierza.

Zobacz galerię